Voor werkgevers

Voor werkgevers

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Cijfers

We hebben in Nederland maar liefst 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarvan zijn er circa 740.000 laaggeletterde werknemers. Laaggeletterdheid komt in elke laag van de bevolking voor. 17,9% van de 15-jarigen loopt een risico om laaggeletterd te worden.[1]

Dat betekent dat u zowel in het contact met klanten als op de werkvloer te maken kan krijgen met laaggeletterdheid. Dat uit zich in langere klantcontacten, een lagere productiviteit, meer veiligheidsrisico`s en vaak een hoger ziekteverzuim.

Omdat er een groot taboe rust op laaggeletterdheid zijn er weinig Nederlanders die om hulp vragen.  Met de toenemende digitalisering wordt het bijbenen van nieuwe ontwikkelingen alleen maar moeilijker.

Taalvriendelijk werken

Vandaar dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorstel heeft gedaan tot het Taalakkoord. Het Taalakkoord is een netwerk van werkgevers die zich verbindt een de intentie om taalvaardigheden onder zijn medewerkers te verbeteren. 

Er zijn daarnaast nog verschillende bondgenootschappen die zich binnen een gemeenten sterk maken om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat kan als werkgever eveneens interessant zijn om bij aan te sluiten en zo ideeën en verschillende aanpakken hiervoor met andere organisaties te delen. Neem hiervoor contact op met de taalhuiscoördinator bij u in de buurt om eventuele aansluiting te bespreken. Vind het dichtsbijzijnde taalpunt via de pagina (Taal)onderwijs in Nederland

De makers van deze site hebben daarnaast een tool voor werkgevers waarmee u kunt controleren in hoeverre u al taalvriendelijk werkt. Daarbij bekijken we alle aspecten van uw communicatie, van klant tot werknemers. Gebruik hiervoor het contactformulier

Taalvriendelijk klantencontact

De emotie om de eigen taal en cultuur te beschermen wordt de laatste jaren steeds sterker. Het beïnvloedt ook de wijze waarop we met onze klanten omgaan waarin de roep om enkel Nederlands te spreken aan de balie steeds harder wordt. Echter, dat leidt niet perse tot betere informatieverstrekking en hulpverlening.

75 procent van onze bedrijfscommunicatie is op C1 niveau, maar slechts 15 procent van het Nederlandse volk heeft ook werkelijk dit leesniveau.[4] Klanten komen daardoor niet op voorgestelde afspraken, sturen geen of niet de juiste informatie terug en de beeldvorming over desbetreffende organen en instanties verslechterd. De oplossing is om de brieven te hertalen naar het gemiddelde leesniveau van Nederland. Wij kunnen u hiermee helpen. Neem contact op via het contactformulier.

De Rijksoverheid is van dit belang al overtuigd:
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1

Ook Achmea is overstag. Hiervoor is een video te bekijken op:
https://vertrouwdcommuniceren.nl/

Via onderstaande links is het mogelijk uw bestaande communicatie te controleren op het juiste woordgebruik.
http://ishetb1.nl/
https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/index.php
https://www.lve.nl/loo-van-eck-klinkende-taal.html

Soms gaat men zelfs nog een stapje verder. Zo kan een organisatie als https://visualcontracts.eu/ helpen om contracten met iconen en symbolen te versimpelen en zo beter leesbaar maken. En Marlon Doomen heeft prachtige afbeeldingen ontwikkeld om instructie, in dit geval bijsluiters visueel te maken. Dat zou voor nog veel meer uitleg een oplossing kunnen zijn. http://marlondoomen.nl/visuele-bijsluiter/ Ook presentaties kunnen in beeld soms veel beter overkomen dan in woorden en zo een breder publiek bereiken.
https://www.tekenjeboodschap.nl/tekenen-op-maat/ 
– https://thevisualconnection.nl/trainingen/basistraining-visueel-communiceren/

Mocht u ook een doorverwijsfunctie hebben als instantie dan kan Stichting Lezen & Schrijven daarnaast helpen met trainingen op het gebied van herkennen en doorverwijzen. Via de pagina “Voor doorverwijzers” vindt u daarnaast tools die u helpen bij de bepaling waar iemand het best naar doorverwezen kan worden en via de pagina “(Taal)onderwijs in Nederland” vindt u de organisaties die u het beste kan helpen.

Leren werken

Indien u meer wil doen dan het herkennen van een taalbeperking en klanten, maar zeker ook werknemers verder wil doorverwijzen of opleiden dan komt de overheid u graag tegemoet. Er is een subsidie “Tel Mee met Taal” beschikbaar om werkgevers te ondersteunen en taalonderwijs op de werkvloer beschikbaar te maken voor zijn medewerkers.

U vindt hierover meer informatie op:

Dit aanbod is voor twee groepen interessant. De eerste groep zijn de 740.000 laaggeletterde werknemers die met dat steuntje in de rug net beter en effectiever kunnen werken. Daarvoor heeft Stichting Lezen & Schrijven verschillende tools ontwikkeld. Allereerst hebben ze verschillende testen die laaggeletterdheid kunnen aantonen zoals de Basismeter, Taalverkenner en Contextgerichte vragen. Elk met een eigen tijdsspan, wat u als werkgever de mogelijkheid biedt hierin zelf te bepalen hoe diep u hierin wilt gaan.

Als u besluit om in plaats van door te verwijzen het taalonderwijs zelf op de vloer aan te bieden dan heeft Stichting Lezen & Schrijven allerlei materiaal voor u ontwikkeld dat toegespitst is op de versterking van taalvaardigheid op het werk. Dit heet Werk ze! Daarnaast zijn er binnen de methode Succes! verschillende boekjes uitgegeven die helpen bij de voorbereiding op het VCA examen. Dit materiaal is eenvoudig toepasbaar en vanuit Stichting Lezen & Schrijven zijn er tevens trainingen te volgen die u leren hoe u dit materiaal het beste inzet. Vaak kunt u in samenspraak met vrijwilligers via een taalpunt soms ook nog wel het een en ander doen.

Als u eventuele taalbeperkingen op de werkvloer echt grondig wil aanpakken en de eerder genoemde subsidie “Tel Mee met Taal” ervoor wil inzetten heeft u wel een gecertificeerde taaldocent nodig die bovenstaand of eigen materiaal inzet. Er zijn verschillende taalscholen specifiek gericht op ”taal op de werkvloer”. Met die termologie zijn die eenvoudig via google te vinden.

Daarnaast hebben verschillende uitgevers, zoals Boom, boeken uitgegeven die gericht zijn op een specifieke doelgroep of branche. Zo hebben zij de methode Zelf starten met Nederlands wat zich richt op Poolse, Bulgaarse en Roemeense werknemers. En ook de methode De taal van de verpleging dat gerichte woordenschat aanbiedt die past bij de zorg.

De andere groep waar het aanbod leren en werken interessant voor is, zijn de vele statushouders van o.a. Syrische en Eritrese afkomst die nu zeer moeilijk aan het werk komen. Met het inburgeringsniveau A2 spreken ze vaak toch nog te weinig Nederlands om al volwaardig mee te draaien op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat brengt veiligheidsrisico’s en vertraging met zich mee in het arbeidsproces en veel werkgevers zijn toch wat terughoudend met het aannemen van deze groep. Dat blijkt ook uit de cijfers. Slechts 13% van de statushouders is in 2018 uitgestroomd naar werk.[2] Dat heeft tot gevolg dat een groot deel nog steeds gebruik maakt van de uitkering en gemeenten op dit moment allerlei initiatieven opstarten in samenwerking met het bedrijfsleven om deze groep wel aan het werk te krijgen. Het kan daarom interessant zijn om eens contact te maken met de Sociale Dienst in uw regio. Zeker in de tekortsectoren kan dit tot mooie initiatieven leiden.

Het leerwerkloket kan in advies voorzien omtrent regelgeving, subsidies en UWV regelingen. Ook als u een Erkend leerbedrijf wilt worden kunnen zij u verder helpen: https://www.lerenenwerken.nl/

Tot slot zijn er verschillende bemiddelingsbureaus die zich specifiek richten op statushouders en u extra ondersteunen als u een werknemer uit hun bestand aanneemt. Zij trainen de potentiele werknemers voor u door middel van trainingen in empowerment en werknemersvaardigheden en bereiden ze zo gericht voor op de werkzaamheden en woordenschat die bij u vooral belangrijk is. Een goed voorbeeld hiervan is Jobtalent Bemiddeling dat statushouders vooral richting de technieksector begeleidt https://jobtalentbemiddeling.nl/ of organisatie De Stip https://contactdestip.nl/. Een van de grootste is http://www.stichtingwerkvloer.nl/ Daarvan zie je hieronder ook een filmpje.

Voor nog meer achtergrondinformatie:
Divosa, https://www.divosa.nl/
KIS, Kenniscentrum Integratie en Samenleving https://www.kis.nl/
Movisie, kennis en aanpak voor sociale vraagstukken https://www.movisie.nl/

[1] Stichting Lezen & Schrijven & Maastricht University, Feiten & cijfers laaggeletterdheid. De invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij. Maastricht 2018. Voor meer cijfers kijk op www.lezenenschrijven.nl
[
2] KIS en Divosa, Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018. Het belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk. Utrecht 2018.