Voor taalvrijwilligers

Voor taalvrijwilligers

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Geschikte kandidaten

Als taalvrijwilliger speelt u een belangrijke rol in het leven van iemand met een taalbeperking. Dankzij u kan een cursist aan de slag met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dat vergroot zijn sociale netwerk, biedt hem de mogelijkheid echt met specifieke vaardigheden de diepte in te gaan en geeft hem een kans vragen te stellen over de Nederlandse cultuur. Het versterkt zijn zelfredzaamheid enorm. Het geeft u als vrijwilliger andersom de kans om op wereldreis te gaan binnen de grenzen van een leslokatie. Studenten kunnen het vrijwilligerswerk soms opnemen als onderdeel van hun studie.

Wat verwachten we van een taalvrijwilliger?

  • Hij werkt graag met mensen
  • Hij beschikt over een goede beheersing van de Nederlands taal
  • Hij heeft geduld, inlevingsvermogen en is flexibel

 Wat kunt u verwachten?

  • Wekelijkse ontmoetingen met een taalmaatje of groep
  • Ondersteuning vanuit uw taalhuiscoördinator via trainingen en intervisie
  • Ondersteuning vanuit uw eigen coördinator bij het koppelen aan cursisten en het verstrekken van materiaal

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Een kijkje in de keuken van onze samenleving dat vele culturen, religies en talen rijk is.
  • Trainingen, activiteiten en intervisiebijeenkomsten om u te versterken in uw rol als docent.
  • Dankbaarheid van cursisten voor de toegang die u biedt tot de Nederlandse samenleving

Kijk bij uw lokale vrijwilligershuis of anders op de site “(Taal)onderwijs in Nederland” voor een taalhuis bij u in de buurt en meer informatie over de mogelijkheden.

Training

Via Stichting Lezen & Schrijven is het mogelijk om een basistraining te volgen in vier dagdelen en verschillende kortere verdiepingstrainingen. Vraag uw taalhuiscoördinator voor meer informatie hierover. Via https://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/filmpjes-en-documenten/ en https://vrijwilligersnet.taalvoorhetleven.nl/#/dashboard kunt u verschillende e-learnings bekijken die u op weg helpen.

Van start

Via onderstaande link kunt u het startpakket downloaden voor A0-A2 dat antwoord geeft op veelvoorkomende vragen tijdens het lesgeven aan NT2 cursisten. Het geeft u enige achtergrond en didactische onderbouwing voor uw lessen.

Handboek startende vrijwilliger A0 -A2

De bijlagen zijn te groot om via deze site te publiceren. Mocht u die nog wel willen ontvangen kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site. 

Daarnaast is er op de pagina “Voor taalpunten” van alles te vinden over de verschillende niveaus die cursisten kunnen hebben. Wellicht interessant om als voorkennis alvast eens door te lezen. 

Materiaalkeuze

Indien uw organisatie zelf niet zoveel materiaal heeft kunt u ook altijd eens kijken bij het taalpunt bij u in die buurt. Die vindt u op de pagina “(Taal)onderwijs in Nederland”. Deze hebben elk hun eigen basiscollectie. Op de site http://www.taalhuis.nl/adviescollectie vindt u een overzicht van dit materiaal op niveau, opleidingsachtergrond, onderwerp, geschiktheid voor vrijwilligers en/of zelfstudie. Op de pagina “Voor taalpunten (en cafés)” vindt u daarnaast uitleg over de verschillende niveaus in Nederland en een overzicht van alle digitale websites die u kunt inzetten in uw les.