Voor taalpunten en taalcafés

Voor taalpunten en taalcafés

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Taalpunt

In de Drechtsteden speelt een taalpunt een belangrijke rol in het taalhuis. Door zijn herkenbare plek in bibliotheken en buurthuizen is het een laagdrempelig eerste aanspreekpunt voor laaggeletterden en anderstaligen. Zeker met de constante veranderingen in het politieke veld waardoor in 2020 inburgering weer terug bij de gemeente komt, wordt die taak alleen nog maar belangrijker.

  • U kunt er als laaggeletterden of anderstaligen informatie krijgen over het formele en informele aanbod in de wijk
  • U kunt er een intake doen voor het informele aanbod
  • U kunt er huiswerk maken en gebruik maken van de digitale oefenprogramma`s die ze er hebben
  • U kunt er als vrijwilliger een basiscollectie vinden om mee aan de slag te gaan met uw taalmaatje of taaloefengroep

Het bedient hierdoor een breed publiek.

Advies

Op een taalpunt kan het zo zijn dat er klanten komen die (voorzichtig) vragen om hulp, omdat ze beter willen leren lezen en schrijven. Niet altijd zullen zij volledig inzicht geven in hun achtergrond of beperkingen en dat bemoeilijkt het gesprek. Op de pagina “Voor doorverwijzers” vindt u daarom uitgebreide uitleg over het herkennen van laaggeletterden en het juist adviseren en doorverwijzen. Daar vindt u ook de tool die uw klant richting de juiste vorm van onderwijs begeleidt. 

Op de pagina “(Taal)onderwijs in Nederland” vindt u een uitgebreide uitleg over de verschillen tussen formeel en informeel aanbod, een link naar al het formele onderwijs en een overzicht van alle informele taalhuizen per provincie waar u contact mee kunt maken. Zo kunt u en uw cliënt er direct mee aan de slag. 

Intake en doorverwijzen

Op taalpunten is de onderverdeling tussen informeel en formeel onderwijs voor klanten aan de balie vaak nog te breed. Die wilt u misschien wat uitgebreider informeren over welk taalniveau ze hebben en welk pad ze in dat geval het beste kunnen volgen. Zowel Bureau ICE & CITO als Stichting Lezen & Schrijven hebben allerlei toetsen uitgegeven die hierbij kunnen helpen. 

Om een hele grove indicatie te krijgen wat iemands taalniveau is, heeft deze site daarnaast nog een tool ontwikkeld. Let op, alleen toetsen van bureau ICE of Cito die door een officiële organisatie met gecertificeerde NT1 of NT2 docenten worden afgenomen kunnen werkelijk het taalniveau bepalen. Deze tool heeft niet het doel een echte toets te vervangen of werkelijk niveauresultaten te geven. Het helpt alleen om enige indicatie te geven van het pad dat zo`n cursist het beste kan bewandelen en wil daarmee de doorverwijzing vergemakkelijken.

Klik hier om door te gaan naar de vragenlijst.

Houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG om te bepalen welke informatie u van een klant nu precies vastlegt. Vraag hierover informatie bij de organisatie die het taalpunt faciliteert, zodat u daarin niet de wet overtreedt. Vraag hen daarnaast ook om de privacyovereenkomst die zij zelf hanteren voor andere gegevensvastleggingen zodat u deze bij vragen hierover altijd bij de hand hebt ter inzage.

Taalniveaus in Nederland

Het bepalen van het taalniveau is in Nederland niet eenvoudig. Allereerst maken we een onderscheid tussen mensen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben (NT1) en mensen die de taal als tweede taal moeten leren (NT2). Beiden kennen hun eigen systeem.

Bij NT1 kennen we een indeling in de F-niveaus van Meijerink. Bij NT2 kennen we A,B en C zoals het ERK dit voorschrijft. Het ERK of Europees referentiekader heeft hierover het een en ander uitgegeven dat te bekijken is op http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/  Het Raamwerk NT2 en Raamwerk Alfabetisering van Cito wordt vaak in combinatie hierbij gebruikt, omdat deze zeer uitgebreid de verschillende vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven hebben uitgewerkt. U kunt al deze bronnen digitaal naslaan. 

Als iemand in eigen land ook niet heeft leren lezen en schrijven noemen we hem een analfabeet. Dit vraagt specifieke aandacht en is dus zeker niet hetzelfde als A0. Als hij wel heeft leren lezen en schrijven, maar hij kent niet onze 26 letters omdat hij bijvoorbeeld in het Arabisch of Chinees heeft leren schrijven noemen we dit een anders-analfabeet. Iemand die in eigen land heeft leren lezen en schrijven, het Latijnse schrift kent, maar nog helemaal niets weet in het Nederlands geven we het niveau A0. Die moet u vooral veel woordenschat en spreekvaardigheid geven zodat hij zich beter kan uitdrukken.

Wanneer men heel beperkt wat kan zeggen en schrijven in het Nederlands krijgt men vaak het niveau A1. Het zijn daarbij vaak korte zinnen en soms zelfs alleen maar losse woorden waarbij de grammatica nog verre van perfect is. Sommige cursisten uit bijvoorbeeld Marokko of Thailand doen vooraf als ze naar Nederland komen een test, het Examen Buitenland. Dit examen is op A1 niveau. Vraag iemand eens of hij wellicht in het buitenland al een test gemaakt heeft. Dat verschaft al enige informatie over zijn niveau. De vragen van dit examen zijn gepubliceerd en kunt u op internet  vinden. https://www.naarnederland.nl/het-examen

Op het A2 niveau mag iemand aan het inburgeringsexamen meedoen. Soms wordt dit ook wel vergeleken met het taalniveau van een Nederlands kind van 8 jaar. Qua woordenschat is dit niet te vergelijken omdat een kind veel meer woorden leert op school dan we er in twee á drie jaar tijd kunnen aanbieden aan cursisten, maar het geeft wel een idee wat u bij A2 moet voorstellen qua grammatica en schrijfvaardigheid.  We verwachten dus nog lang geen perfectie. Als iemand een broodje bij de bakker kan bestellen, begrijpt naar welk spoor hij moet om de trein naar Zutphen te halen en bij de gemeente een nieuw paspoort kan aanvragen zijn we dik tevreden. A2 voorziet in de basisbehoeften. https://www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp 

Bij B1 wordt het al een stuk moeilijker. Er zit een heel groot verschil tussen A2 en B1. De stappen tussen elk niveau zijn niet even groot. De A-niveaus liggen dicht bij elkaar en de B-niveaus eveneens. Daartussen zijn het grote stappen en het B1 niveau is lang niet voor iedereen weggelegd. Bij B1 mag hij als hij slaagt voor het staatsexamen I naar een MBO3 of 4. Sommige Engelstalige universitaire studies accepteren iemand ook nog wel eens op B1. In dat laatste geval krijgt hij vaak vanuit de universiteit nog een stoomcursus vooraf, dus hij moet zich wel ver van tevoren aanmelden. https://www.staatsexamensnt2.nl/

Bij B2, staatsexamen II kan iemand deelnemen aan een Nederlandstalige opleiding op de hogeschool of universiteit. B1 en B2 is dus vaak voor een select gezelschap met meestal al een hoge vooropleiding in eigen land.

Bij C1 of C2 hebben we het vaak over mensen die een belangrijke functie hebben bij een bank, de overheid of die de wens hebben om zelf als docent te werken met Nederlandstalige kinderen. Die komen we bijna niet tegen. http://cnavt.org/

Niveau Examen
A1 Examen buitenland (alleen in een select aantal landen verplicht)
A2 Inburgeringsexamen
B1 Staatsexamen I
B2 Staatsexamen II

Bij F1 tot en met F4  uit het NT1 onderwijs ligt de focus meer op lezen en schrijven. Woordenschat is namelijk voor veel moedertaalsprekers niet het probleem. Iemand met 1F heeft net als iemand van A2 moeite met het lezen van een bepaald soort bronnen en dus gebruiken taaldocenten het materiaal voor beiden soms door elkaar, maar door de grote verschillen in woordenschat kunnen we deze twee niveaus toch niet helemaal aan elkaar gelijk stellen. 

We hebben geprobeerd het Raamwerk nt2, Raamwerk alfabetisering, Het Van Dale Grammatica Nederlands en Handboek NT2 met elkaar te verenigen in één excel waar u voor het NT2 onderwijs op niveau en op vaardigheid inzicht krijgt in iemands kunnen. U kunt deze bekijken door hier te klikken. Dit geeft u hopelijk een nog completer beeld. Wat iemand op A2, en richting B1 moet kunnen qua grammatica hebben we geprobeerd te vangen in 20 kaarten. Die zijn wellicht interessant om geprint neer te leggen op een taalpunt als naslagwerk voor vrijwilligers. Klik daarvoor hier.

Digitale oefenprogramma`s

Op de meeste taalpunten zijn er voor cursisten verschillende digitale programma`s aangeschaft. Vraag de organisatie die het taalpunt faciliteert naar de mogelijkheden. Online is er echter ook van alles te vinden om mee te oefenen. Deze lijst is in eerste instantie voor vrijwilligers ontwikkeld. Dat betekent dat er ook sites tussen staan waar documenten te vinden zijn om uit te printen en niet perse om digitaal mee te oefenen. Houd daar wel rekening mee in uw advies, want dat kan voor een cursist  een tegenvaller zijn als hij digitaal komt oefenen.

Soort Internet
  Gratis
  Alfabetisering
Algemeen http://www.melkwegplus.nl/ (even gratis account aanmaken)
www.nt2school.nl/portal/site/alfabetiseren/page/cusistenmateria
www.alfabeter.nl
Lui / Spr www.jekanmewat.nl  
Lez http://nib.nederlandsinbeeld.nl/kies_nib.php
Gra
Sch www.peuterspelletjes.net/letters.htm
www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%203&m=Schrijven&op=Dubbelklanken
Woo www.lowan.nl/wp-content/uploads/2017/03/Docentenhandleiding-Woord-voor-Woord.pdf
www.jufsanne.com
Didactiek www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/…/cito_ve_raamwerk_alfabetisering.ashx
www.alfataal.nl/docenten/lesmat.htm
www.leslla.org

www.nt2enalfa.com 
www.melkwegplus.nl/informatie-voor-docenten/werken-met-de-boekjes
www.cito.nl/onderwijs/volwassen%20educatie/alfabetisering/ve_begintoets_alfa
www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_alf001alfa01 voor het tijdschrift Alfa-nieuws
  A0-A2
Algemeen https://oefenen.nl/program/serie/34
www.nt2taalmenu.nl
www.basisexameninburgering.nl
www.naarnederland.nl
Lui / Spr https://oefenen.nl/programma/station_nederlands_1
www.moedint2.nl
https://forvo.com

www.2bdutch.nl  
www.schooltv.nl
www.hetklokhuis.nl  

https://oefenen.nl/programma/taalklas_1
www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp
Lez https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_algemeen
https://nieuwslezer.bibliotheek.nl/home/
www.entoen.nu
Gra www.nl.ver-taal.com
www.berktekst.nl/grammatica/grammatica-woordsoorten  
www.jufmelis.nl
www.leerleuk.nl
Sch http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal
http://users.skynet.be/bd/voc/ndls/Menu.htm
Woo www.goethe-verlag.com
www.languageguide.org
www.talennet.nl
http://oefenen.nl/programma/programma_basis_inburgering
www.zoekeenvoudigewoorden.nl/index.php
www.vandale.nl
www.vertalen.nu
Didactiek www.cito.nl/  voor het raamwerk NT2
www.erk.nl
www.taaluniversum.org
www.itta.uva.nl

http://bvnt2.org 
www.dbnl.org
www.inburgeren.nl
www.blikopwerk.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland
www.ind.nl
www.idw.nl
www.pharos.nl
  A2-B2
Algemeen http://virtueletraining.com 
Lui / Spr https://nedles.nl/oefeningen
https://npofocus.nl  
Lez https://nt2taalmenu.nl/?page_id=163
Gra www.beterspellen.nl/website/index.php
www.cambiumned.nl/oefenen
www.dutchgrammar.com

www.taalblad.be/zinsbouw/hoofdzin
https://ikschrijfbeter.nl/oefenen-grammatica
http://users.telenet.be/orandago/nlintro.html
Sch https://nt2taalmenu.nl/?page_id=165
Woo http://ishetb1.nl
Didactiek www.slo.nl/nieuws/dll/Hoofdrapport.pdf
www.staatsexamensnt2.nl/item/wat-zijn-de-staatsexamens-nt2
www.nederlandsetaaltest.nl/test-je-nederlands
www.taalwinkel.nl/spelling-en-grammatica-taaltesten  

http://cnavt.org

Daarnaast zijn er verschillende tools die kunnen helpen bij de ontwikkeling van taalspellen, quizen en puzzels om in de les en het taalcafé te gebruiken. Die maken uw lessen levendiger en kunnen daarbij helpen bij het inslijpen van bepaalde woordenschat.

  Online tools 
  Kahoot
Socrative
Crossword
Puzzlemaker
Answer garden
Mentimeter
Thinglink
Textivate
Dad`s project
Wheel decide
Padlet

Basiscollectie

Elk taalpunt heeft zijn eigen basiscollectie. Op de site http://www.taalhuis.nl/adviescollectie vindt u een overzicht van dit materiaal op niveau, opleidingsachtergrond, onderwerp en op geschiktheid voor vrijwilligers en/of zelfstudie. Het kan interessant zijn om uw collectie eens op dezelfde wijze te labelen zodat u gerichter kunt adviseren over geschikt materiaal voor zowel cursisten als vrijwilligers.

Taalcafé: spreekvaardigheid

Een taalcafé kent inmiddels verschillende vormen. Het is ontstaan als een plek waar cursisten laagdrempelig kunnen werken aan hun spreekvaardigheid. Er komen vaak onderwerpen aan bod uit het dagelijks leven zoals gezondheid, opvoeding en werk. In sommige gevallen is het echter uitgegroeid tot een plek waar ouders met kinderen vooral taalspellen doen zodat beiden hun taalkennis verbeteren. En bij anderen is het in de vorm van taalexcursies gegoten naar instanties en bezienswaardigheden in de wijk.

Kortom, een taalcafé of inloop kent imiddels vele vormen en variaties. Ze hebben echter altijd twee dingen met elkaar gemeen. De focus ligt op spreekvaardigheid en het sluit aan bij de dagelijkse praktijk.

Om daarin te ondersteunen zijn er twee zaken die kunnen helpen. Allereerst heeft Het Begint met Taal de methode Spreektaal 1 en 2 uitgegeven die spreekvaardigheid rond herkenbare thema`s en op een didactische juist gestructureerde manier aanbiedt. Op https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/ kunt u daar meer over lezen en de bijbehorende audiobestanden downloaden. Als uw organisatie is aangesloten bij Stichting Lezen & Schrijven kunt u de boekjes ook kosteloos via hun portal downloaden. Zij kunnen daarnaast trainingen geven om op een juiste wijze met dit materiaal te werken.

Daarnaast zijn er ook veel programma`s die taal en zelfredzaamheid combineren en bevorderen. Wat verstaan we onder zelfredzaamheid? Een goed overzicht hiervan biedt de site https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/ De GGD Amsterdam heeft een matrix ontworpen die inzage geeft in iemands zelfredzaamheid en deze wordt veelvuldig gebruikt door allerlei welzijns- en zorginstellingen om cliënten te monitoren. Het gaat te ver voor het doel wat wij zelf hebben met het taalcafé en gezien de nieuwe wet op gegevensvastlegging moeten we hem ook zeker niet inzetten bij onze eigen bezoekers, maar het kan wel interessant zijn om de thema`s uit deze matrix als leidraad te nemen voor het selecteren van interessante gespreksonderwerpen. 

Ook de leerdoelen van de Taalunie helpen hierbij. Zij hebben per rol die we in ons leven vervullen precies uitgeschreven welke taken iemand daarin moet kunnen en dat geeft richting aan het gesprek. http://taalunieversum.org/onderwijs/nt2-beginnersdoelen/selectie/catalogus_nl

Stichting Lezen & Schrijven heeft al veel voorwerk  gedaan in het ontwikkelen van duaal materiaal. Zo hebben zij bijvoorbeeld EVA: in je kracht ontwikkeld dat vrouwen helpt hun ambities te formuleren en te zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk, een opleiding of werk. Ook voor financiële zelfredzaamheid hebben ze materiaal, Voor `t zelfde geld. En als laatste is er nog binnen het thema gezondheid Voel je goed! dat langs verschillende gebieden gaat zoals gezonde voeding, medicijngebruik etc. Zo zou je naar behoefte kunnen aanhaken bij bepaalde thema`s die leven onder uw publiek.

Al het materiaal van Stichting Lezen & Schrijven hebben we al voor u geordend op thema en niveau zodat het precies aansluit bij de eerder genoemde ZRM. U kunt de bijbehorende excel bekijken door te klikken op deze link. Dit helpt u hopelijk om eenvoudig rond verschillende thema`s te kunnen werken. Indien u dit materiaal wil bestellen of andere vragen heeft kunt u contact opnemen met Stichting Lezen & Schrijven via: http://www.lezenenschrijven.nl 

Voor verdere uitbreiding van materiaal voor statushouders hebben we ook de site: www.taalindepraktijk.nl

Hieronder vindt u daarnaast een lijst met websites rond verschillende thema`s die mogelijk helpen om uw gesprekken visueel te maken.

Huisvesting

Gezondheid

Let op! Betreft het een Arabisch sprekende cursist en wil je psychologisch advies: https://aramhasan.com/ of https://www.i-psy.nl/
Heb je een uitleg over het menselijk lichaam nodig in verschillende talen
https://www.zanzu.nl/nl/taalkeuze

Financiën

Rekenvaardigheden

Overheidsinstanties

Digitale vaardigheden

Relatie & gezin

Sociaal netwerk & maatschappelijke participatie

Werk & opleiding

Studie- en werknemersvaardigheden