Voor non-formele taalaanbieders & taalhuiscoördinatoren

Voor non-formele taalaanbieders & taalhuiscoördinatoren

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

De voordelen van aansluiten bij een taalnetwerk

Een taalnetwerk biedt verschillende opties. U kunt met partners sparren over een geschikte intake of het koppelen van cursisten en vrijwilligers. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om gezamelijk te werven, de vindbaarheid van uw organisatie te vergroten en zelfs ervoor kiezen om te specialiseren in programma`s rond een bepaald thema of vaardigheid. Daarnaast kan aansluiten bij Stichting Lezen & Schrijven interessant zijn, omdat ze een heel uitgebreid assortiment hebben aan materialen voor zowel cursisten als vrijwilligers. Daarbij kunnen zij ook in advies, trainingen en intervisie voorzien voor uw vrijwilligers.

Het proces dat een cursist doorloopt in goede banen leiden

Cursisten op de juiste wijze begeleiden heeft heel wat voeten in de aarde. Vrijwilligers hebben training nodig, cursisten moeten op niveau worden ingedeeld en er moet geschikt materiaal worden gekozen. Dat zijn geen eenvoudige keuzes. Onderstaande lijst is een korte checklist om eens na te lopen in hoeverre alle voorzieningen er zijn voor zowel cursisten als vrijwilligers. Het is eveneens geschikt voor taalhuiscoördinatoren om het gesprek met partners te vereenvoudigen.

Intake

 • Welke kennis is er aanwezig voor vrijwilligers over de verschillende taalniveaus die Nederland heeft?
 • Hoe bepaalt u het niveau van uw cursisten?
 • Welke gegevens legt u vast?
 • Hoe bewaart u deze gegevens?
 • Is dit in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG?
 • Heeft een cursist toestemming gegeven voor deze vastlegging?
 • Hoe staat het met de randvoorwaarden zoals EHBO en brandveiligheid?
 • Welke verzekeringen en voorzieningen zijn er voor cursisten en vrijwilligers?
 • Hoe zorgt u voor de werving?
 • Is er daarnaast nog communicatie via nieuwsbrieven etc.? Voor cursisten? Voor vrijwilligers? Voor allebei? Met welke regelmaat?

Taaldoel

 • Welk doel heeft u met de lessen?
 • Wilt u enkel taal verbeteren of misschien een specifieke vaardigheid zoals het spreken?
 • In hoeverre wilt u met uw lessen ook de zelfredzaamheid bevorderen?
 • Hoe bevordert u deze?
 • In hoeverre is er ook aandacht voor andere vaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden?

Koppelen

 • Hoe wordt de vrijwilliger geïnformeerd over de nieuwe cursist?
 • Welke informatie deelt u hierbij? (AVG)
 • Hoe komt de vrijwilliger aan geschikt materiaal om mee aan de slag te gaan?
 • Hoe verloopt het uitleenproces van materiaal?
 • Welke trainingen zijn er voor hem vooraf beschikbaar?
 • Welke verdiepingstrainingen zijn er?
 • Zijn er regelmatig vergaderingen, terugkomdagen, intervisiemomenten?
 • Hoe ziet het lokaal eruit? Welke materialen heeft men in het lokaal tot zijn beschikking?

Aan de slag

 • Welke afspraken maakt u met een cursist? En met de vrijwilliger?
 • Welke gedrag vindt u geaccepteerd?
 • Welke consequenties verbindt u aan bepaald gedrag? Bijv. niet komen opdagen?
 • Met wie neemt u evaluaties af? Cursisten? Vrijwilligers?
 • Hoe koppelt u deze feedback terug?
 • Neemt u ook toetsen af? Hoe zorgt u dat de kwaliteit daarvan gewaarborgd is?

Afronding

 • Toetsen moet echt gebeuren door een officiële instantie met een Keurmerk van Blik op Werk of onder de onderwijsinspectie om waarde te krijgen.
 • Hoe ga je dan om met de afronding van een traject? Krijgen ze een certificaat van deelname, aanwezigheid, etc.?