Voor formele taalaanbieders

Voor formele taalaanbieders

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Veranderingen in het huidige inburgeringssysteem

Er zijn in het inburgeringsonderwijs de afgelopen vier jaar zaken veranderd met verstrekkende gevolgen. Met de instroom van een nieuwe doelgroep is het verlangen om het huidige inburgeringssysteem te herzien steeds groter geworden. Ingesteld op voornamelijk arbeidsmigranten (Polen, Turken en Marokkanen) kan het huidige systeem niet inspelen op de nieuwe vragen van zowel cursisten als overheidsinstanties.

De nieuwe instroom, die grotendeels bestaat uit vluchtelingen, doorloopt een heel eigen proces. Een arbeidsmigrant komt met een duidelijk doel naar Nederland. Hij is gezond, heeft vaak al een groot sociaal netwerk, en wil zo snel mogelijk aan de slag. De taal leren is hierin slechts een barrière die hij zo snel mogelijk wil nemen.

Voor vluchtelingen is het niet spreken van de taal slechts één van hun problemen. Ze zijn niet altijd in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid, hebben geen groot sociaal netwerk, geen of net huisvesting en wachten op gezinshereniging, wat het inburgeringsproces een stuk complexer maakt. Daarnaast komen ze vaak uit zeer specifieke omstandigheden wat zorgt voor sterkere groepsgerelateerde problemen dan voorheen.[1]

Dat betekent dat nu de gemeente inburgering overneemt we in onze plannen rekening moeten houden dat:

  • elke nieuwe instroom een andere (zorg)vraag zal hebben
  • we aan elke nieuwe instroom een ander eisenpakket zullen stellen

Scholing op bepaalde thema`s of vaardigheden kan zomaar ineens een brandende vraag worden. Wat als onze doelgroep bijv. komt uit gebied met beperkte elektrische voorzieningen en de brandveiligheid thuis niet zeker is? Of wat als onze doelgroep te maken krijgt met veelvuldig seksueel geweld op hun reis hierheen, maar erover spreken een taboe is?[2] Op dit soort vraagstukken zou u heel graag direct willen inspelen. Dat vraagt daarom om een nieuwe vorm van inburgeren waarin losse modules veel makkelijker kunnen worden ingeschoven.   

Breder inburgeren

Veel taalscholen zijn bezig met de ontwikkeling van een programma waar taal en werk wordt gecombineerd. Ik zou er echter voor willen pleiten om het nog veel breder te trekken en alle gebieden binnen zelfredzaamheid te behandelen. Zeker gezien het feit dat er in de plannen staat dat men cursisten met name in natura wil bedienen en niet met geld. Dat is een logische reactie op de afgelopen periode waarin we cursisten veel te veel vrijheid gaven en ze zonder onze normen en waarden of kennis van ons onderwijssysteem en land keuzes lieten maken naar welke school ze wilden. Dat levert schoolhoppers op, randzaken die ineens een prominente rol gaan spelen zoals wel of geen computer bij een contract en scholen die niet meer bepaalde onderwerpen aan de kaak kunnen stellen zonder verlies van cursisten. Terwijl inburgeren juist betekent ook de moeilijke zaken bespreekbaar maken.

Echter, als we cursisten te veel uit handen gaan nemen zullen zij straks na afronding van hun inburgeringsproces niet zelfredzaam genoeg zijn om zelf hun eigen huishouden op Nederlandse bodem succesvol te kunnen runnen. Er is een prachtig verhaal waarin men vertelt dat wanneer je een man vis geeft hij slechts één dag te eten heeft. Geeft u hem een hengel dan voedt hij zich een heel leven. We moeten oppassen dan we nu niet overgaan tot een systeem van enkel vis. En daardoor wordt het des te belangrijker om alle aspecten van het leven in Nederland en de daarbij komende zelfredzaamheid te bespreken.

Dat betekent..

  • taal verbinden aan andere thema`s
  • digitale en rekenvaardigheden in het programma integreren
  • de samenwerking opzoeken met partners

..en zo zorgen voor een systeem dat cursisten werkelijk voorbereidt op het leven buiten het lokaal. Mocht u het interessant vinden om hier eens over te sparren dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site.

De makers van deze site hebben namelijk samen een stuk uitgegeven dat een concreet stappenplan biedt aan gemeenten en taalaanbieders om aan de eisen van de nieuwe inburgeringswet te voldoen en gelijktijdig laaggeletterdheid onder alle inwoners aan te pakken. Echter zijn we altijd geïnteresseerd in input vanuit het werkveld en staan we open om ideeën uit te wisselen. We horen daarom graag van u!

U vindt op de pagina ”Voor cursisten” een overzicht van de vele websites die er zijn op het gebied van taal, maar zeker ook op het gebied van zelfredzaamheid. Bekijk hier of deze wellicht interessant kunnen zijn om in uw lesaanbod te integreren.

Ondersteuning bij de certificering van docenten

Op de pagina “voor taaldocenten” vindt u verder het een en ander om uw docenten te ondersteunen bij hun certificering tot bekwaam docent NT2. Zo vindt u er een samenvatting van het handboek en een reeks interessante filmpjes die docenten kunnen gebruiken om hun kennis te testen.

Evaluatie en observatie van docenten

Voor de evaluatie en observatie van docenten hebben de makers van deze site verschillende tools ontwikkeld die een uitgebreid beeld geven van de docent in de rol van regisseur, pedagoog, vakdidacticus en professional. Daarnaast begeleiden ze docenten en vrijwilligers in praktijkgericht werken en leren ze hen verbinding te houden met de wereld buiten het lokaal. Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u contact opnemen via hetzelfde contactformulier. Wij komen graag langs om u te informeren over onze tools, voor het geven van training en/of advies.

[1] Vluchtelingenwerk Nederland, Vluchtelingen in getallen, Amsterdam 2016.
[2] Pharos, Van ver gekomen… Een verkenning naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen, Utrecht 2016.