(Taal)onderwijs in Nederland

(Taal)onderwijs in Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Formeel onderwijs

Formeel onderwijs bestaat uit taalinstituten die onder de controle staan van Blik op Werk of de onderwijsinspectie.  

De onderwijsinspectie werkt landelijk en onderzoekt vooral basisscholen, middelbare scholen, ROC`s, hoger onderwijs en universiteiten. Voor een overzicht van het reguliere onderwijsaanbod.

Voor jongeren onder de 18 die eerst meer taalonderwijs nodig hebben om door te stromen in het reguliere onderwijs kan men naar een ISK, een internationale schakelklas. De Organisatie LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) biedt hierover meer informatie

Voor volwassenen die moeten inburgeren zijn er taalscholen die onder controle staan van Blik op Werk. Zij voeren inspecties uit bij verschillende scholen waarna ze een Keurmerk en een aantal sterren kunnen ontvangen. Alleen scholen met dit Keurkmerk mogen hun nota`s indienen bij DUO. Zonder een keurmerk moet een cursist vaak zelf de kosten betalen, dus het is belangrijk altijd onderstaande site eerst even te raadplegen.

Speciale groep: cursisten uit de WEB

Let op vanuit de Wet Educatie Beroepsopleiding (WEB) schrijven gemeenten soms aanbestedingen uit voor specifieke doelgroepen zoals bijv. Polen of Surinamers. Dit zijn groepen die niet in het inburgeringsonderwijs terecht kunnen maar wel hulp nodig hebben met de taal en beter participeren in de Nederlandse maatschappij. Vaak kunnen zij via de WEB toch gratis bij een formele of non-formele taalaanbieder les volgen voor een beperkte periode. Via uw taalhuiscoördinator of via de gemeente kunt u informatie krijgen over de verschillende groepen waar een speciaal aanbod voor is.

Non-formeel & informeel onderwijs

Voor non-formeel of informeel onderwijs kunt u terecht bij een taalhuis. Beide termen worden gebruikt voor een soort onderwijs wat niet gericht is op een erkend diploma of certificaat. Non-formeel onderwijs is hierbij nog wel systematisch en doelgericht. Informeel onderwijs is dat niet. Da is meer organisch en het leren van de taal is er vaak een bijproduct. Het kan wel een formele/non-formele leeromgeving zijn waar dit proces plaatsvindt.

Het gaat hier soms om taalaanbieders die niet onder controle staan van Blik op Werk en waar u geen DUO-lening voor gebruikt. Dat betekent ook dat de uren die u hier maakt niet worden meegeteld bij DUO voor uw inburgeringsplicht. Zoals eerder al genoemd, kunt u een taalhuis vergelijken met een paraplu. Er bevindt zich in een bepaald gebied verschillende organisaties die samenwerken om laaggeletterdheid aan te pakken.

Er is altijd een taalpunt. Deze kan u informeren over het taalaanbod bij u in de buurt en u adviseren over geschikt materiaal. Het is daarnaast vaak een plek waar u huiswerk kunt maken en zelfstandig kan werken met verschillende digitale programma`s.

Soms is er ook een taalcafé of taalinloop. Hier wordt laagdrempelig geoefend met spreekvaardigheid en komen onderwerpen uit het degelijks leven aan bod. Dikwijls worden er vanuit het taalcafé ook excursies georganiseerd waarbij op een eenvoudig taalniveau informatie wordt gegeven over verschillende bezienswaardigheden en instanties in de stad.

Daarnaast zijn er taaloefengroepen waar door middel van enthousiaste vrijwilligers geoefend kan worden met taal-, reken- en/of digitale vaardigheden. Veelal gebeurt dit vanuit bibliotheken, welzijnsorganisaties of kerken. Aan een taalhuis verbinden zich dikwijls ook formele taalaanbieders en partners die taalvrijwilligers kunnen adviseren of trainingen kunnen geven over specifieke thema`s (gezondheid, financiën, etc.).  

Voor meer informatie over wat een taalhuis is, kijk op: http://www.taalhuis.nl/ Voor een sprekend voorbeeld van hoe een website voor een taalhuis eruit zou kunnen zien https://www.taalonderwijsdrechtsteden.nl/ Voor lesmateriaal in het non-formele (en informele) onderwijs kunt u terecht bij Stichting Lezen & Schrijven. https://www.lezenenschrijven.nl

Overzicht van taalhuizen / taalpunten per provincie

Let op, aanbod is mogelijk niet geheel compleet. 

Door gelijktijdig op ctrl en f te drukken komt er een venster in beeld waarmee u hieronder op provincie- of gemeentelijk niveau kunt zoeken.

Groningen

Friesland

Drenthe
https://www.bibliothekendrenthe.nl/jaarverslag-2016/lees-meer/3935-taalhuis-het-startpunt-voor-basisvaardigheden

Overijssel
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/provinciale-programmalijnen/participatie-en-zelfredzaamheid/doorontwikkeling-digi-taalhuizen

Flevoland

Noord-Holland     

Zuid-Holland

Zeeland 

Utrecht

 Gelderland

 Noord-Brabant

Limburg
http://www.debibliotheken.nl/de-vob/onze-vereniging/onze-leden/limburg/