Instrumenten & trainingen

Instrumenten & trainingen

Op deze pagina vindt u een overzicht aan instrumenten en trainingen die worden aangeboden door verschillende organisaties. Zij zijn inzetbaar binnen uw organisatie om laaggeletterdheid te herkennen, door te verwijzen en terug te dringen. Als u er meer over wilt weten kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Scans en instrumenten voor bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, UWV & gemeenten

 • Bedrijfscan, taal met sterren (hoe taalvriendelijk werkt u al?)
 • Bedrijfscan, taal op recept (voor zorginstellingen)
 • Personeelsbarometer (verdiepend onderzoek naar de kennismanagement van een organisatie. Er wordt gekeken naar de wijze van werving en opleiden & de aanwezige vaardigheden en kennis bij het personeel.)
 • Instrument: Met handen en voeten, vereenvoudig het gesprek aan de balie

 

 Trainingen voor bedrijven, doorverwijzers, gemeenten & taalhuiscoördinatoren

 

Toetsen voor doorverwijzers, taalpunten & taalhuiscoördinatoren 

 • Instrument: Formeel, non-formeel (en informeel) doorverwijzen via deze link
 • Instrument: Indicatie van het niveau via deze link
 • Instrument: Streefniveau 
 • De basismeters (bestaand uit de taalmeters 1F en 2F, de rekenmeter, digimeter, meedoenmeter, taalzelftest, digi-zelftest)
 • Taalverkenner (met thema’s binnen dienstverlening en gezondheid)
 • Contextgerichte vragen
 • Taalopdrachten (bestaand uit de voorschatter en verdiepende opdrachten over werk en het dagelijks leven)
 • Voortgangstoetsen (bij 0 en 6 maanden op lezen, schrijven en sociale inclusie)
  Kijk voor meer informatie op: https://basismeters.nl/

 

Materiaal voor taalvrijwilligers om in te zetten in de les

 • Succes! (lezen en schrijven op IN, 1F, 2F)
 • Succes! Rekenen (rekenvaardigheid op een laagdrempelig taalniveau)
 • Werk ze (taal en werknemersvaardigheden)
 • Taal voor thuis (taal gericht op ouderbetrokkenheid bij kinderen en school)
 • Spreektaal (spreekvaardigheid)
 • Voor `t zelfde geld (taal en financiële zelfredzaamheid)
 • EVA: vrouwen aan de slag (taal en participatie van vrouwen richting studie of (vrijwilligers)werk)
 • Voel je goed! (taal en gezondheid)
 • Melkweg (lezen en schrijven voor analfabeten op weg naar A1)
  Kijk voor meer informatie op: https://www.lezenenschrijven.nl/

 

 Materiaal voor taalvrijwilligers

 • Handboek A0-A2. Te downloaden via deze link. Ook handboek alfabetisering en A2-B2 is op aanvraag te verkrijgen. Neem contact op via deze link.
 • Excel met het materiaal van Stichting Lezen & Schrijven op niveau en zelfredzaamheidsthema via deze link.
 • Extra websites die geschikt zijn om taal en zelfredzaamheid mee te oefenen via deze link

 

Verdiepende trainingen voor taalvrijwilligers

 • Basistraining voor taalvrijwilligers van Stichting Lezen & Schrijven
 • Trainingen voor het werken met Succes, Werk ze, Taal voor thuis, Spreektaal, Voor `t zelfde geld, EVA: vrouwen aan de slag & Voel je goed!
 • Verstaanbaar spreken
 • Differentiëren in groepen
 • Spelen met taal, activeren in de klas
 • Oefenen voor het inburgeringsexamen 
 • Geslaagd voor het inburgeringsexamen, en dan? 
 • Van buiten naar binnen, praktijkgericht lesgeven

 

 Instrumenten voor taalscholen

 • Instrument: Docentkompas, evaluatie & observatie 
 • Voorscan: Blik op Werk inspectie