Voor taaldocenten

Voor taaldocenten

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

Certificering

Wie zich als docent wil laten certificeren kan dat via verschillende wegen doen. Men kan kiezen voor een lerarenopleiding NT2, een post-hbo of als men al veel ervaring heeft, opgaan voor het assessment.

De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal BVNT2 heeft een portfolio ontwikkeld waar docenten, die al enkele jaren ervaring hebben in het NT2 onderwijs, mee kunnen aantonen dat ze bekwaam genoeg zijn om les te geven. Gemeenten, taalaanbieders en Blik op Werk zien het certificaat als bewijs voor kwaliteit, dus het is zeker raadzaam om het assessment te doen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Eerst maakt u een portfolio dat u kunt downloaden op de volgende link: http://www.bvnt2.org/certificering/certificering-evc-/-assessment#profiel In het eerste gedeelte brengt u in kaart wat voor (na)scholing u heeft gehad. Vervolgens verzamelt u bewijzen die u op een SMART wijze evalueert. Die evaluaties en bewijzen vormen deel 2 en 3. De bewijzen worden gekozen aan de hand van een lijst competenties. Daarin zijn drie groepen gemaakt: A vakinhoudelijk, B algemeen zoals pedagogische en organisatorische competenties en C specialistisch met zaken zoals alfabetisering of duale trajecten. Bij elke competentie in deel A verzamelt u twee bewijzen. Bij B kiest u drie competenties uit en bij C minimaal één. Als u genoeg bewijzen heeft stuurt u deze in tweevoud op naar het instituut waar u zich heeft aangemeld voor een assessment. Het portfolio wordt beoordeeld en aan de hand daarvan volgt een gesprek van een uur met twee assessoren. Dat gesprek kost €850,-. U kunt slagen, zakken of mogelijk nog extra bewijzen moeten aanleveren. Na succesvolle afronding wordt u opgenomen in het register van gecertificeerde docenten van BVNT2.

Om u een beetje te ondersteunen vindt u hieronder enkele tools die u mogelijk kunnen helpen bij het slagen voor het assessment. U vindt er een samenvatting van het handboek en een overzicht van digitaal filmmateriaal als aanvulling bij het boek. Hopelijk helpt dit u wat op weg. Heel veel succes!

Samenvatting van het handboek

Klik op “Kort overzicht” om een hele korte samenvatting te downloaden van het Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs van o.a. B. Bossers  F. Kuiken, A. Vermeer, S.J. Andringa, R.T. Bakker en C.I. Hosea uit 2015. Elke hoofdstuk is geprobeerd te vangen in één overzichtspagina. Deze samenvatting is vooral bedoeld als spiekbrief tijdens het voorbereiden of geven van lessen. Indien u als docent een meer uitgebreide versie hiervan wilt om te studeren kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Oefenmateriaal

Als aanvulling op het handboek Nederlands als Tweede taal vindt u hier enkele filmpjes die het een en ander nog wat verder verduidelijken. Ze volgen de hoofdstukken van het handboek zodat u ze makkelijk kunt vinden.

1 Taalverwerving

A.      Skinners – Behaviorisme
https://www.youtube.com/watch?v=yhvaSEJtOV8
1.       Hoe leert u volgens het behaviorisme een nieuwe vaardigheid?
2.       Hoe denkt men over vrije wil?

B.      Chomsky – Nativisme
https://www.youtube.com/watch?v=7Cgpfw4z8cw
3.       Welke twist bracht Chomsky aan in het debat tussen Plato en John Lock?

C.      Interactionele benadering
https://www.youtube.com/watch?v=3QyX9XhGX3s
4.       Wat is volgens Stephan Krashen de enige manier om een taal te leren?

2 Taalonderwijs

A.      Grammaticale vertaalmethode & directe methode
https://www.youtube.com/watch?v=XiQvG-fvzLM
1.       Waarin verschilt deze methode van de grammaticale vertaalmethode?

B.      Audiolinguale methode
https://www.youtube.com/watch?v=30mXvCVVjj0 
2.       Welke kenmerken zien we hier van de audiolinguale methode?

C.      Communicatieve methode
https://www.youtube.com/watch?v=20zBOWrP2yc
3.       Wat voor activiteiten zijn belangrijk binnen deze stijl?
4.       Welke drie stromingen zijn er uit voortgevloeid?

D.      Taakgericht of Content-based learning
https://www.youtube.com/watch?v=59XMhMO0FMU
5.       Wat is het doel van de pre-task?
6.       Op welke drie manieren zou u dat kunnen doen?
7.       Waarom heeft de docent voor het thema feest gekozen?

E.       TPRS – teaching profeciency through reading en storytelling
https://www.youtube.com/watch?v=2tFqBcTOuW8
8.       Hoe ziet een les eruit in TPRS?

F.       Taalaanbod – Interactie – Feedback – leerstrategieën

G.       Feedback
https://www.youtube.com/watch?v=Y5CE52uLMgQ
9.     Hoe denkt Kaufmann over fouten corrigeren?
10.   Wat is uw eigen visie hierop?
https://www.youtube.com/watch?v=3brv_x5RN_8  
11.   Wat houdt het Pygmalioneffect in?
12.   Wat moeten we veranderen in onze benadering naar een groep toe?

H.    Leerstrategieën
https://www.youtube.com/watch?v=hydCdGLAh00
13.   Wat houdt chuncking in?
https://www.youtube.com/watch?v=tkm0TNFzIeg
14.   Wat houdt de Feyman techniek in?
https://www.youtube.com/watch?v=p9IOqd1LpkA
15.   Hoe werkt een memory palace?
https://www.youtube.com/watch?v=FYlzJc8aaC0
16.   Welke 7 technieken biedt dit filmpje aan om een taal te leren?
https://www.youtube.com/watch?v=d0yGdNEWdn0 
17.   Wat stelt Lonsdale voor als strategieën?

I.      Motivatie
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
18.   Op welke manier kunnen we deze kennis over motivatie gebruiken in de klas?
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU
19.   Wat is het verschil tussen een fixed and growth mindset?

J.      Moeilijkheden
https://www.youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE
20.   Welke effecten hebben de stress die onze cursisten voelen op hun leervermogen?

3 Luisteren

A.      De werking van het oor
https://www.youtube.com/watch?v=4Jyn21aJkzc
1.       Op welke manier zet het oor trillingen om in geluid?

B.      Verstaan – Fonemen
https://www.youtube.com/watch?v=G2XBIkHW954
1.       Wat verliezen we met leeftijd in het luisteren?
https://www.youtube.com/watch?v=dfoRdKuPF9I 
2.       Welke drie dingen zijn belangrijk om een klank goed te kunnen omschrijven?
https://www.youtube.com/watch?v=n4NVPg2kHv4
3.       Op welke manier worden klanken extra verduidelijkt in deze film?
4.       Op welke manier zouden we het IPA in kunnen zetten in onze eigen lessen?
https://www.youtube.com/watch?v=THM0x-DI9yc  
5.       Focus op de verschillen tussen Nederlands en Engels. Wat kunnen we concluderen na de eerste paar minuten van deze film over twee talen die een identiek alfabet hebben?

C.      Verstaan – Klemtoon en Intonatie
https://www.youtube.com/watch?v=RVuE8c4HQts
7.       Wat is moeilijk aan klemtonen?

D.      Begrijpen
https://www.youtube.com/watch?v=Nj-hdQMa3uA 
8.       Welke 3 stoffen worden aangemaakt tijdens het luisteren die effectief voor het leren zijn?
9.       Op welke manier zou u die kunnen inzetten in uw eigen klas?

4 Spreken

Zie ook hoofdstuk 3. Luisteren en spreken zijn erg verbonden.

A.      Verstaanbaarheid
https://www.youtube.com/watch?v=-WLHr1_EVtQ
1.       Noem minimaal twee problemen die men ondervindt bij het horen en spreken van een andere taal.
2.       Welke vijf oplossingen draagt de spreker aan voor het verbeteren van luistervaardigheid?

B.      Onderwerp en begrip
https://www.youtube.com/watch?v=F4Zu5ZZAG7I
3.       Een ander groot probleem is spreekangst. Hoe kan deze video daar bij helpen?
Extra: https://www.youtube.com/watch?v=sh1-9xMZIfQ

C.      Culturele verschillen
https://www.youtube.com/watch?v=BWPnjp12W5o
4.       Wat is kenmerkend aan de Nederlandse manier van vergaderen?

5 Woordenschat

A.      Woordenschat opbouwen
https://www.youtube.com/watch?v=KF7wpZslNRE
1.       Semantiseren, op welke manier worden nieuwe woorden hier aangeboden?
2.       De tweede fase is het consolideren. Hoe doet deze docent dat?
Op welke manier worden hier nieuwe woorden geconsolideerd bij kinderen?
https://www.youtube.com/watch?v=bkMQXFOqyQA
3.       Wat houdt TPR in?

B.      Gebruik van het woordenboek
https://www.youtube.com/watch?v=3XPAHAKNJxA
4.       Waarin verschilt het Arabische woordenboek van de Nederlandse?
https://www.youtube.com/watch?v=RyxtYRkzqcg
5.       Gebruik dit filmpje om uw eigen lesmodule te maken over een juist gebruik van het woordenboek.

6 Grammatica

A.      Definitie
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_eBrIDUuc
1.       Wat is grammatica?
2.       Waar zullen Japanners bijv. moeite mee hebben in het Nederlands?
3.       Wat heeft men pas ontdekt over spreken en schrijven?
4.       Hoe kijkt het prescriptivisme en het descriptivisme naar grammatica?

B.      (Mis)concepties over grammatica onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=jKPnNdpPnuU
5.       Welke misconcepties over grammatica onderwijs bespreekt men in deze video?
6.       Heeft grammatica onderwijzen volgens Krashen zin?

C.      Techniek
https://www.youtube.com/watch?v=JuHemCyMQQ0 
7.       Waarin spreekt deze film Krashen tegen?
8.       Wat zijn de 3X`s in grammatica onderwijs?

7 Alfabetisering

A.      Taal
https://www.youtube.com/watch?v=s9shPouRWCs 
1.       Welke drie lagen van taal zijn er?

B.      Soorten alfabet
https://www.youtube.com/watch?v=9noNcgJXQPY 
2.       Op wat voor manieren kunt u een alfabet onderscheiden van anderen?

Zie voor lezen en schrijven 8 en 9. Extra: https://www.youtube.com/watch?v=ZBiuJ40t4rk

8 Lezen

A.      Proces
https://www.youtube.com/watch?v=5kB7GgLlR7M 
1.       Welke processen vinden er plaats in de hersenen bij het lezen?

B.      Versnellen
https://www.youtube.com/watch?v=kmDMrxUSXKY  
2.       Welke technieken zijn er om sneller te lezen?

C.      Techniek – Een voorbeeld
https://www.youtube.com/watch?v=Fcy-3p7NMoc
1.       Wat zijn “sight words”?
2.       En welke strategie stelt Jim voor om te leren lezen die afwijkt van wat we normaal op school doen?

9  Schrijven

A.      Het schrijfproces
https://www.youtube.com/watch?v=5UUBhJkHnV4 
1.       Welke fasen doorlopen we in het schrijfproces?

B.       Waarom schrijven we?
https://www.youtube.com/watch?v=85bqT904VWA 
2.       Wat is het nut van schrijven?
3.       Waarom kunnen we niet gewoon kiezen voor enkel nog typen?

C.      De kracht
https://www.youtube.com/watch?v=9_tCtvmAm4M
1.       Wat probeert Amnesty International hier duidelijk te maken?
2.       Op welke manier zouden onze cursisten schrijven kunnen gebruiken na alles wat ze hebben meegemaakt?

10 Toetsing

A.      Selecteren
https://www.youtube.com/watch?v=DsgORlf2lDg 
1.       Welke vier zaken zijn belangrijk bij het beoordelen van een geschikte test?

B.      Beoordelen
https://www.youtube.com/watch?v=tW-U1q5uQ3M 
2.       Wat kan het Halo effect doen voor de objectiviteit van uw beoordeling?

C.      Testen in deze tijd
https://www.youtube.com/watch?v=otlmKZeNi-U 
1.       Wat moeten we veranderen aan onze manier van testen om te passen in de samenleving van nu?
Extra: https://www.youtube.com/watch?v=2G_vWcS1NTA

11   Voordelen van tweetaligheid

https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY
1.       Welke voordelen heeft het om meerdere talen te kunnen?
Extra: https://www.youtube.com/watch?v=Ubejua6vZfI