Contact met de doelgroep

Contact met de doelgroep

Op deze pagina vindt u informatie en contactgegevens voor de doelgroepen:

 

De eerste stap in effectief beleid omtrent taalvriendelijkheid is de doelgroep echt leren kennen. Zo hoort u uit de eerste hand waar iemand met een taalbeperking tegenaan loopt en wordt het bedenken van oplossingen ineens een stuk eenvoudiger. Soms kan een hele kleine aanpassing zorgen voor een wereld van verschil. Alleen waar vindt u de doelgroep en hoe komt u ermee in contact?

NT1 (Nederlands als moedertaal)

Zeker met het grote taboe dat rust op laaggeletterdheid is het lastig om NT1ers te vinden die hun verhaal willen doen. Gelukkig hebben veel (ex)laaggeletterden zich verenigd in de stichting ABC. Deze organisatie zet zich in om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen door middel van taalambassadeurs. U kunt een taalambassadeur uitnodigen voor een bezoek waarin u uit eigen ervaring hoort  hoe het leven is of was als laaggeletterde. Ze kunnen daarnaast met u meedenken voor concrete oplossingen. Ze werken al samen met Stichting Lezen & Schrijven die hen vaak inzet als gastsprekers.

Neem contact op via: http://www.a-b-c.nu/ of https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/agendering/taalambassadeur/

Als uitnodigen van een gastspreker niet mogelijk is kan het volgende beeldmateriaal wellicht ook uitkomst bieden om deze doelgroep toch wat dichter bij uw publiek te brengen: https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ

NT2 (Nederlands als tweede taal)

De NT2 doelgroep kent een grote diversiteit. Zo zijn er de gastarbeiders van Marokkaanse en Turkse komaf en de generaties daarna die nog steeds beperkingen voelen in hun Nederlandse taalgebruik. Er zijn de vele stromen vluchtelingen die ons land zijn ingereisd. En er zijn de arbeidsmigranten uit veel Aziatische en MOE-landen die niet altijd binnen het normale inburgeringstraject vallen. Via scholen bereikt u daarom maar een select gedeelte van de doelgroep. Ook via Vluchtelingenwerk is uw bereik beperkt.

Daarbij is de verdeling per gemeente ook nog heel verschillend. Via https://www.cbs.nl/ vindt u de meest actuele cijfers over de grootste bevolkingsgroepen in Nederland. Op gemeentelijk niveau is echter de pagina https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=e875e33c09774ffd92b9c1f3ac85c17e interessant. Deze heeft een interactieve kaart met de verspreiding van bepaalde groepen per gemeente.

Er zijn verschillende organisaties die interessant kunnen zijn om mee in gesprek te gaan als u vragen heeft die een specifieke doelgroep betreffen. Hoewel gemeenten af willen van een doelgroepenbeleid blijft het inwinnen van informatie bij verschillende groepen wel belangrijk om vroeg in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de wijk. Daarom melden we hieronder enkele vindplaatsen. Echter wel met de voetnoot dat de makers van deze site geen achtergrondinformatie hebben over de mogelijke politieke of religieuze standplaatsgebondenheid van deze organisaties. Dus afhankelijk van het onderwerp waarover u advies wil inwinnen kan er extra vooronderzoek nodig zijn voordat u ze benadert.

Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) https://smn.nl/
Marokkaanse vrouwen in Nederland (MVVN) https://mvvn.nl/

Inspraakorgaan Turken in Nederland https://www.iot.nl/
Turkse vrouwen in Nederland (HTKB) geen website

Pools Nederlands Kulturele Vereniging http://pnkv.nl/
Poolse vrouwen in Nederland (TOPOLKI) http://www.topolki.nl/

De Algemene Chinese Vereniging is de oudste vereniging (AVC), maar heeft helaas geen website. De Vereniging Nederland-China (VNC) https://www.vnc-china.nl/ is daarin wel bereikbaar.
Chinese vrouwen in Nederland (LFCV) http://lfcv.nl/

Nieuwlander is een bijzonder belangrijk orgaan voor advies rondom Nieuwe Nederlanders. http://nieuwlander.nl/ Ook het COA kan in advies voorzien https://www.coa.nl/ evenals Vluchtelingenwerk https://www.vluchtelingenwerk.nl/ en Pharos  https://www.pharos.nl/nl/homeNidos is specifiek voor jonge vluchtelingen zonder ouders. https://www.nidos.nl/

Stichting Lemat voor Eritreese vluchtelingen http://www.stichtinglemat.com/

Vereniging Het Syrische Comité http://www.syrischecomite.nl/nl_NL/
Syrische vrouwen in Nederland http://www.ssvnl.nl/

Soms is het niet mogelijk om echt iemand uit te nodigen voor een gesprek. Via de prachtige site van Humanityhouse zijn echter enkele indrukwekkende films gepubliceerd die u kunt inzetten om verschillende doelgroepen toch een gezicht te geven. Kijk hier. 

De jeugd (taalbeperkt of in de rol van tolk)

Kinderen krijgen in verschillende rollen te maken met een taalbeperking. Zo ervaren ze het zelf op school als ze minder goed meekomen maar vervullen ze vaak ook de rol van tolk voor hun ouders als die de taal beperkt beheersen. Het is daarom wel degelijk een interessante groep om mee in gesprek te gaan. Voor een voorbeeld hiervan, bekijk het beeldmateriaal van Akhrat op Humanityhouse.

Stichting Open Limonade helpt gemeenten met kinderparticipatie. Zij vertalen ideeën van kinderen naar informatie die geschikt is voor de beleidstafel en brengen lastige vraagstukken terug tot kindertaal zodat kinderen hierover in gesprek kunnen gaan en met creatieve oplossingen komen. Ze helpen daarbij gemeenten om kinderparticipatie in te bedden in hun beleidsvorming voor de toekomst. 

Kijk voor meer informatie en contact op: http://www.openlimonade.nl/

Voor jonge vluchtelingen die hier zonder ouders zijn is er daarnaast Stichting NIDOS https://www.nidos.nl/ die zich inzet om deze bijzondere groep bij te staan.