Welkom

Welkom

Maar liefst 2.5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bij een probleem met deze omvang moeten we de handen ineen slaan om samen deze beperking te bestrijden. Er is erkenning en herkenning nodig. Er moet goed worden doorverwezen en onderwezen. Deze site hoopt daarom te voorzien in geschikte tools en materiaal voor iedereen die in aanraking komt met mensen met een taalbeperking.

Hieronder vindt u een overzicht van alle pagina`s met een korte uitleg over de inhoud.

Voor gemeenten en de overheid

 • Kansen met de nieuwe inburgeringswet
 • Bedrijfscommunicatie op B1.
 • Laaggeletterdheid onder uitkeringsgerechtigden
 • Opbouw van een taalhuis

Voor doorverwijzers

 • Laaggeletterdheid in cijfers
 • Een tool om het doorverwijzen te vereenvoudigen

Voor taalpunten en taalcafés

 • Wat is een taalpunt
 • Advies
 • Intake en doorverwijzen
 • Taalniveaus in Nederland
 • Digitale oefenprogramma’s
 • Basiscollectie
 • Taalcafé: spreekvaardigheid

Voor formele taalaanbieders

 • Veranderingen in het huidige inburgeringssysteem
 • Breder inburgeren
 • Ondersteuning bij de certificering van docenten
 • Evaluatie en observatie van docenten

Voor taaldocenten

 • Certificering
 • Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Samenvatting van het handboek
 • Oefenmateriaal

Voor informele taalaanbieders en taalhuiscoördinatoren

 • De voordelen van aansluiten bij een taalnetwerk
 • Het proces dat een cursist doorloopt in goede banen leiden

Voor taalvrijwilligers

 • Geschikte kandidaten
 • Training
 • Van start
 • Materiaalkeuze

Voor cursisten

 • DUO en Blik op Werk
 • Doorstuderen
 • Oefenmateriaal

Voor scholen, ouders en kinderen 

 • Taalbeperkingen bij kinderen
 • Taalbeperkingen bij ouders
 • Kinderparticipatie

Voor zorgverleners

 • Cijfers rond gezondheidsvaardigheden
 • Herkennen en doorverwijzen
 • Trainen
 • Medische informatie vereenvoudigen
 • Communicatie in en rond de zorginstelling
 • Specifieke problemen bij statushouders

Voor werkgevers

 • Cijfers
 • Taalvriendelijk werken
 • Taalvriendelijk klantcontact
 • Leren werken

(Taal)onderwijs in Nederland

 • Formeel onderwijs
 • Speciale groep: cursisten uit de WEB
 • Informeel onderwijs
 • Overzicht van taalhuizen per provincie

Instrumenten & trainingen

Contact met de doelgroep

 • NT1 (Nederlands als moedertaal)
 • NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • De jeugd (taalbeperkt of in de rol van tolk)

Contact met de makers

 

© 2018, de auteurs. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld en bijlagen) die u op deze website aantreft bij de auteurs. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de auteurs. No part of this site may be reproduced in any way whatsoever without permission of the authors.